Poskytované služby

Společnost ESO9 international a.s. nabízí uživatelům informačního systému ESO9 řadu kvalitních služeb. Naše služby začínají podrobnou předimplementační analýzou, při které Vám pomůžeme stanovit přesné požadavky na váš informační systém. Důkladná předimplementační analýza je důležitá pro rychlou a bezchybnou implementaci systému ESO9. Po ukončení implementace a po provedení základního uživatelského školení je systém ESO9 spuštěn do ostrého provozu.

Tím naše služby ale nekončí. Pro zákazníky, kteří používají systém ESO9, poskytujeme tyto služby:

  • Hotline
  • Konzultace
  • Tvorbu sestav
  • Práci na rozvoji aplikace
  • Školení

V případě, že plánujete využívat naše služby pravidelně, doporučujeme Vám uzavřít Servisní smlouvu.