Informační systém ESO9®

 

Školení pro uživatele

Uživatel začátečník

Úvodní představení systému. Účastníci se naučí základní ovládání a principy práce v aplikacích ESO9.

Více informací

Tvorba sestav

Možnosti tvorby tiskových výstupů z aplikací ESO9. Účastníci se naučí pracovat s generátorem sestav Stimulsoft.

Více informací

Mzdy začátečník

Seznámení s prací v ESO9 Mzdy.

Více informací

Personalistika

Podrobné seznámení s možnostmi evidence personálních procesů v ESO9 Mzdy a Personalistika.

Více informací

Certifikační školení

Pro firmu používající informační systém ESO9 je výhodné mít mezi svými zaměstnanci certifikovaného správce oprávněného provádět v aplikaci úpravy, které by si jinak společnost musela objednávat. I pro konzultanty ESO9 international a.s. je přítomnost certifikovaného správce u zákazníka výhodou. Certifikovaný správce pomáhá konzultantovi při přesné definici požadavků na úpravy systému.

Správce Start

Úvodní školení pro budoucí správce aplikací ESO9.

Více informací

Správce Profi

Pokračovací školení pro budoucí správce aplikací ESO9.

Více informací

Správce Implementátor

Účastníci získají znalosti nutné pro vlastní úpravy a rozvoj aplikací ESO9.

Více informací

ESO9 Výroba

Rozšiřující školení pro správce ESO9 zaměřené na oblast ESO9 Výroba.

Více informací

ESO9 PAM

Rozšiřující školení pro správce ESO9 zaměřené na oblast ESO9 Mzdy a Personalistika.

Více informací

Školení pro uživatele

Co vás naučíme?

Základní ovládání a principy práce v aplikacích ESO9

Pro koho je určeno?

Pro nové uživatele

Rozsah

1 den

Probíraná témata

 • Základní filozofie systému
 • Seznámení s prostředím
 • Základní ovládání
  • pořizování dat
  • vyhledávání
  • třídění
  • filtrování
  • konfigurace
 • Základy práce s tiskovými výstupy

Co vás naučíme?

Vytvářet tiskové výstupy z aplikací ESO9
Pracovat s generátorem sestav Stimulsoft

Pro koho je určeno?

Pro pokročilé uživatele

Rozsah

1 den

Probíraná témata

 • Možnosti tiskových výstupů z aplikací ESO9
  • opisy dat
  • IDC/HTX sestavy
  • prostředí SINEA
 • Generátor sestav Stimulsoft
  • základní prostředí návrháře sestav
  • návrhy sestav nad formulářem
  • možnosti prohlížeče Stimulsoft
  • parametrizace sestav
  • návrhy sestav na „zelené louce“
  • interaktivní sestavy
  • master-slave sestavy
  • typy výstupů sestav
  • grafické sestavy
  • pokročilé možnosti návrháře Stimulsoft

Co vás naučíme?

Zpracovávat mzdy v aplikaci ESO9

Pro koho je určeno?

Pro mzdové účetní

Rozsah

1 den

Probíraná témata

 • Základní filozofie ESO9 Mzdy
 • Možnosti základního nastavení
 • Základní postup při zpracování mezd
 • Tiskové výstupy

Co vás naučíme?

Vést evidenci v aplikaci ESO9 PAM

Pro koho je určeno?

Pro personalisty a mzdové účetní

Rozsah

2 dny

Probíraná témata

1. den

 • Číselníky personalistiky
 • Oblast pracovních míst a funkcí
  • požadovaná kvalifikace
  • vlastnosti
  • činnosti - pracovní náplně
 • Výstupy z personalistiky – dodané sestavy

2. den

 • Oblast vzdělávání
  • kurzy a školení
  • prohlídky
  • plánování vzdělávání

Certifikační školení

Co vás naučíme?

Základy technologie a datového modelu

Pro koho je určeno?

Pro budoucí správce aplikací ESO9
Nutná znalost základní obsluhy systému

Rozsah

2 dny

Probíraná témata

1. den

 • Základní pojmy
 • Třívrstvá architektura ESO9
 • Instalace aplikačního serveru
 • Instalace databázového serveru
 • Instalace klienta
 • Hardwarové doporučení
 • Tvorba zákaznické aplikace
 • Aplikační server .NET

2. den

 • Stručný úvod do problematiky relačních databází
 • Datový model ESO9 v praktických ukázkách
 • Podrobné seznámení s klíčovými tabulkami
 • Stručnější přehled o dalších tabulkách
 • Toky dokladů v ESO9 a vazby mezi nimi (nákup, prodej)
 • Možnosti různých toků dokladů - různé cesty s ohledem na plné/částečné plnění
 • Nastavení základních typů dokladů - vždy s odkazem na datový model
 • Závěrečný test

Co vás naučíme?

Instalovat nové verze a doplňky
Orientovat se v jednotlivých oblastech s důrazem na nastavení číselníků

Pro koho je určeno?

Pokračovací školení pro budoucí správce aplikací ESO9

Rozsah

5 dnů

Probíraná témata

1. den

 • Instalace systému, možné chyby v instalaci
 • Rozdíly mezi první instalací a instalací update
 • Nastavení zabezpečení IS ESO9
 • Styly a práce s nimi

2. den

 • Základní práce s daty, základní datové výstupy/sestavy
 • Základní pojmy účetnictví
 • Zopakování základních tabulek datového modelu a toků dokladů
 • Na činnostech oblasti Nákupu bude předveden základní postup (objednání zboží, jeho příjem na sklad, přijetí faktury za zboží), zaměřeno na mechanismy naplňování nového dokladu
 • Bližší seznámení s číselníky
 • Založení dokladu ručně nebo kopií
 • Historie dokladů

3. den

 • Na činnostech oblasti Prodeje bude předveden základní postup (přijetí objednávky, dodání zboží, fakturace dodaného zboží), zaměřeno na ceny a cenovou politiku
 • Bližší seznámení s číselníky ovlivňujícími cenovou politiku
 • Popis všech cenových položek tabulky SDOK
 • Založení dokladu kopií - částečné plnění

4. den

 • Finance, Saldokonto, Účetnictví
 • Bližší seznámení s dalšími číselníky
 • Pokladní doklady
 • Bankovní doklady
 • Platební příkazy
 • Párování, sledování saldokonta
 • Zápočty
 • Účetní výstupy

5. den

 • Majetek
 • Opakované doklady
 • Plánované doklady
 • Certifikační test

Co vás naučíme?

Provádět vlastní úpravy a rozvíjet aplikace ESO9

Pro koho je určeno?

Pro absolventy Správce Profi

Rozsah

5 dnů

Probíraná témata

 • Aplikační web, pravidla ESOFORM
 • Práce s SQL
 • Rozšiřování datového modelu
 • Obchodní pravidla
 • Kopírovací procedury
 • Generátor sestav
 • Závěrečný test

Co vás naučíme?

Orientovat se v oblasti ESO9 Výroba

Pro koho je určeno?

Pro absolventy Správce Profi a Implementátor

Rozsah

3 dny

Probíraná témata

1. den

 • Instalace ESO9 Výroba
  • běžná instalace
  • zálohování
  • nápověda
  • nastavení aplikace
  • parametry
  • uživatelské objekty
  • uživatelé
  • skupiny uživatelů
  • systémové nástroje
  • činnosti
  • zabezpečení
 • Základní společné číselníky výroby povinné
  • typové operace
  • pracoviště
  • kalkulační členy
  • kalkulační vzorec
 • Základní společné číselníky nepovinné
 • Obecné číselníky
 • Datový model ESO9 Výroba

2. den

 • Příprava výroby
 • Zadávání a plánování výroby

3. den

 • Realizace výroby - odvádění
 • Montáže
 • Plán dalších verzí
 • Závěrečný test

Co vás naučíme?

Provádět vlastní úpravy a rozvíjet aplikace ESO9 PAM

Pro koho je určeno?

Pro absolventy Správce Profi a Implementátor

Rozsah

3 dny

Probíraná témata

1. den

 • Instalace a zálohování, konverze dat
 • Nastavení aplikace
 • Mzdové složky a závislosti, klonování
 • Základní společné číselníky povinné
 • Základní společné číselníky nepovinné

2. den

 • Stručně datový model ESO9 Mzdy a Personalistika
 • Oblasti řešené v ESO9 Personalistika
  • číselníky
  • oblast pracovních míst
  • oblast vzdělávání
  • výstupy z personalistiky
 • Popis základních principů a postupů v personalistice

3. den

 • Oblasti řešené v ESO9 Mzdy
 • Popis základních principů a postupů zpracování mezd
 • Popis nastavení účtování mezd a importu plateb z mezd
 • Závěrečný test