ESO9 informační systémy

Vývoj informačních systémů ESO9 započal v roce 1997 s cílem vytvořit novou platformu pro informační systémy, která by byla dostatečně stabilní jak technologicky, tak analyticky, a to s dlouhodobým výhledem. Výsledkem vývoje je pokračování tradice produktů řady ESO. Informační systémy ESO9 jsou postaveny na ojedinělé moderní technologii, která jim dává vývojově neomezené vlastnosti, uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy. Díky tomu dokážeme pokrýt požadavky velké části uživatelů a nabídnout každému z nich požadovanou funkcionalitu. Samozřejmostí je podpora přímo ze strany dodavatele aplikace, možnost konzultací, školení ale především samostatný rozvoj IS.

Informační systémy ESO9 jsou poskytovány ve čtyřech základních edicích:

 • ESO9 Lite – pro začínající firmy
 • ESO9 Start – pro firmy s jednoduchými procesy
 • ESO9 Profi – pro firmy s individuálními potřebami
 • ESO9 Účto – pro firmy poskytující služby v oblasti účetnictví

Informační systémy ESO9 nabízíme v legislativách a jazykových verzích:

Legislativa:

 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • polská 
 • německá
Jazyková verze:
 • česká
 • slovenská
 • maďarská
 • anglická
 • německá
 • polská 
 
Výběr informačního systému bývá obtížný, usnadněte si ho.


Jsme připraveni být Vám nápomocni již od definice prvotních požadavků, přes následné sestavení projektového týmu, až do fáze konečného výběru vhodné edice produktu. Díky vstupní analýze, tzv. úvodní studii informačního systému ESO9, zmapujeme vaše firemní procesy a navrhneme Vám optimální řešení. Po odsouhlasení výstupního materiálu probíhá samotná implementace, jejímž úkolem je dosáhnout funkčnosti informačního systému, která byla definována v úvodní studii. Implementace začíná konfigurací systému, naplněním klíčových číselníků, převodem dat do nového systému a naplněním databází, vytvořením požadované struktury výstupů a konfigurací přístupových práv. Implementace pokračuje školením uživatelů a zkušebním provozem.

Po předání systému do běžného provozu je zákazníkovi věnována zvýšená péče o systém ve formě poimplementační technické podpory, označované taktéž jako tzv. zvýšený dohled. Tento závěrečný objem základních služeb má za úkol finalizovat proces nasazení ESO9 a poskytnout zákazníkovi potřebné zázemí pro bezproblémový přechod na nový informační systém.

Rozumíme Vašim požadavkům. S pomocí našich informačních technologií a kvalitních služeb naplníme Vaše cíle.