Profil společnosti

Společnost ESO9 international a.s.

je předním dodavatelem informačních technologií v České republice a na Slovensku. Nabízí rovněž řešení přizpůsobené na legislativní podmínky Maďarska či Polska.

ESO9 international poskytuje svým zákazníkům silné zázemí v oblasti vývoje, implementace a služeb souvisejících s vlastním informačním systémem ESO9. Navíc jako jedna z mála firem nabízí k volnému prodeji samotnou ESO9 Technologii pro vývoj vlastních aplikací.

Mezi zákazníky společnosti ESO9 international patří moderní a výkonné společnosti, které zaujímají přední místa v naší ekonomice. Jejich společným jmenovatelem je znalost hodnoty informací bez rozdílu, zda se jedná o malé vysoce konkurenceschopné společnosti nebo velké strategicky významné podniky.

ESO9 international si váží spokojenosti svých zákazníků, a proto neustále pracuje na zdokonalování poskytovaných služeb. Zajišťuje včasné aktualizace produktu podle legislativních změn, směřuje vývoj ke zdokonalování uživatelského komfortu a v neposlední řadě připravuje semináře a školení.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.