Uživatel začátečník

Základem úspěšného fungování systému ESO9 ve Vaší společnosti jsou dobře vyškolení uživatelé systému. Pro nové uživatele systému ESO9 pořádáme školení, které je věnované základnímu představení systému. Na školení se uživatelé podrobně seznámí s filozofií a prostředím systému a naučí se základní ovládání a práci se systémem. Školení Uživatel začátečník je vhodné především v případě nástupu nového zaměstnance, který bude se systémem pracovat.

Témata probíraná na školení:

  • Základní filozofie systému
  • Seznámení s prostředím
  • Základní ovládání: pořizování dat, vyhledávání, třídění, filtrování, konfigurace
  • Základy práce s tiskovými výstupy