Personalistika a mzdy

Školení je koncipováno jako dvoudenní, avšak neprobíhá ve dvou dnech bezprostředně za sebou, nýbrž s odstupem cca 1 měsíce.

1. den - Číselníky personalistiky a oblast pracovních míst

  • Číselníky personalistiky
  • Oblast pracovních míst a funkcí (požadovaná kvalifikace, vlastnosti, činnosti - pracovní náplně)
  • Výstupy v personalistice – dodané sestavy

2. den - Oblast vzdělávání

  • Kurzy školení
  • Prohlídky
  • Plánování vzdělávání