Certifikační školení Správce Start

Školení je určeno pro budoucí správce aplikací ESO9, kteří mají znalosti základní obsluhy tohoto informačního systému. Úkolem školení je navázat na dovednosti získané základní obsluhou informačního systému a postupně zasvěcovat účastníky školení do technologie ESO9 (prohlubovat jejich technologické znalosti).

Rozsah školení: 2 denní

1. den

 • Základní pojmy
 • Třívrstvá architektura ESO9
 • Instalace aplikačního serveru, databázového serveru, klienta
 • Hardwarové doporučení – procesory, paměť, disková pole
 • Tvorba zákaznické aplikace
 • Aplikační server .NET

2. den

 • Stručný úvod do problematiky relačních databází
 • Datový model ESO9 v praktických ukázkách na formulářích ESO9 Start
  • Podrobné seznámení s klíčovými tabulkami
  • Stručnější přehled o dalších tabulkách
 • Toky dokladů v ESO9 a vazby mezi nimi (nákup, prodej), možnosti různých toků dokladů – různé cesty s ohledem na plné/částečné plnění
 • Základní nastavení jednotlivých typů dokladů – vždy s odkazem na datový model
 • Závěrečný test