Certifikační školení Správce Profi

Cílem školení Správce Profi je, aby si správci osvojili základní mechanismy systému  a orientovali se v systému komplexně a v souvislostech.

Podmínkou pro přijetí na tento typ certifikace je absolvování školení Správce Start, nebo alespoň složení závěrečného testu z tohoto školení.

Školení je ukončeno certifikačním testem, jehož úspěšné absolvování správce opravňuje k instalacím UpDate a ke správě aplikace.

Rozsah školení: 5 denní

1. den

 • Instalace systému, možné chyby v instalaci 
 • Rozdíly mezi první instalací a instalací UpDate
 • Nastavení zabezpečení IS ESO9
 • Styly a práce s nimi

2. den

 • Základní práce s daty, základní datové výstupy/sestavy
 • Základní pojmy účetnictví
 • Zopakování základních tabulek datového modelu a toků dokladů
 • Na činnostech oblasti Nákupu bude předveden základní postup (objednání zboží, jeho příjem na sklad, přijetí faktury za zboží), zaměřeno na mechanismy naplňování nového dokladu
 • Bližší seznámení s číselníky
  • Subjekty
  • Sortiment
  • Typy dokladů, vzory dokladů
  • Pohyb složky dokladu
  • Účetní typy dokladů
  • Číselné řady
 • Založení dokladu ručně nebo kopií
 • Historie dokladů

3. den

 • Na činnostech oblasti Prodeje bude předveden základní postup (přijetí objednávky, dodoání zboží, fakturace dodaného zboží), zaměřeno na ceny a cenovou politiku
 • Bližší seznámení s číselníky ovlivňujícími cenovou politiku
 • Popis všech cenových položek tabulky SDOK
 • Založení dokladu kopií - částečné plnění

4. den

 • Finance, Saldokonto, Účetnictví
 • Bližší seznámení s dalšími číselníky
 • Pokladní doklady
 • Bankovní doklady
 • Platební příkazy
 • Párování, sledování saldokonta
 • Zápočty
 • Účetní výstupy

5. den

 • Majetek
 • Opakované doklady
 • Plánované doklady
 • Test