Certifikační školení Správce Implementátor

Tato certifikace navazuje na obě předchozí školení. Pro úspěšné absolvování školení je vhodné mít další znalosti, které v předchozích školeních uživatel nezískal. Jsou to např. znalosti SQL, HTML, relačních databází, OS Windows...

Úspěným absolvováním certifikačního školení získáte možnost následného rozvoje vaší firemní aplikace. Obdržený certifikát Vás opravňuje k implementačním úpravám systému ESO9.

Rozsah školení: 5 denní

Během celého týdne je realizováno několik konkrétních nových činností do aplikace, od analýzy požadavku uživatele přes jeho realizaci až po zapojení vybudované nové skupiny činností.

Probíraná témata:

  • Aplikační web, pravidla ESOFORM
  • Práce s SQL
  • Rozšiřování datového modelu
  • Obchodní pravidla
  • Kopírovací procedury
  • Generátor sestav
  • Závěrečný test