Certifikační školení ESO9 PaM

Školení je určeno pro certifikované implementátory ESO9 ekonomika.

Rozsah: 3 denní

1. den

 • Instalace a zálohování, konverze dat
 • Nastavení aplikace
 • Mzdové složky a závislosti, klonování
 • Základní společné číselníky povinné
 • Základní společné číselníky nepovinné

2. den

 • Stručně datový model ESO9 Mzdy a Personalistika
 • Oblasti řešené v ESO9 Personalistika (číselníky, oblast pracovních míst, oblast vzdělávání, výstupy z personalistiky)
 • Popis základních principů a postupů v personalistice
 • 3. den

  • Oblasti řešené v ESO9 Mzdy
  • Popis základních principů a postupů zpracování mezd
  • Popis nastavení účtování mezd a importu plateb z mezd
  • Závěrečný test