Školení pro správce

Správce aplikace má na starosti provoz a rozvoj aplikace ESO9 ve firmě. Systém certifikace a recertifikací mu pomáhá sledovat novinky, které přinášejí nové verze a které mohou – zvláště u profi aplikací – zůstat uživateli utajeny.

Pro firmu používající ESO9 je výhodné mít mezi svými zaměstnanci certifikovaného správce, protože tento dokáže a je oprávněn dělat v aplikaci úpravy, které by si jinak společnosti musela objednávat (a platit). I pro konzultanty ESO9 je přítomnost certifikovaného správce u zákazníka výhodou. Certifikovaný správce pomáhá konzultantovi při přesné definici požadavků zákazníka na úpravy systému.

Certifikovat se lze ve dvou stupních: Správce a Implementátor.

Certifikovaný správce

je osoba seznámená s:
 • ESO9 intranet Technologií, 
 • datovým modelem,
 • základními číselníky ESO9,
 • generátorem sestav.

Certifikovaný implementátor

je osoba seznámená s:
 • číselníky ESO9,
 • možnostmi rozšiřování datového modelu ESO9,
 • tvorbou procedur a funkcí rozšiřujících funkčnosti ESO9,
 • tvorbou a úpravou navigačních a vstupních formulářů,
 • metodami implementace nových činností.

Certifikační školení probíhá ve 3 etapách:

Správce ESO9 Start:

 • dvoudenní „uvedení do děje“, teoretický výklad o technologii a datovém modelu ESO9.

Správce ESO9 Profi:

 • týdenní praktické seznámení s číselníky, parametry a činnostmi ESO9 Start.

Správce ESO9 Implementátor:

 • týdenní praktické seznámení s možnostmi úprav aplikace ESO9. Účastníci podle zadání implementují celou novou oblast činností.

Každé školení je zakončeno testem pro ověření znalostí. Úspěšný absolvent obdrží certifikát s platností na 1 rok.

Recertifikační školení

Pro jeho prodloužení jsou certifikovaní správci a implementátoři zváni každý rok zváni na recertifikační školení. 

Jedná se o jednodenní školení pro certifikační správce, kde jsou seznámeni s novinkami za poslední období, s chystanými změnami a dále novinkami pro příští rok z hlediska produktů a technologie. 

Recertifikační školení je zakončeno testem.

Cyklus certifikačních školení je pořádán dvakrát ročně (jaro – podzim).