Zdravotnictví
1. Oční s.r.o. Nabízí péči v oboru očního lékařství.
3 F s.r.o. Společnost poskytuje zdravotnické služby a informace o mikrochirurgii oka. Nabízí odstranění brýlí, vyšetření a různé operace.
AGEL a.s. Skupina AGEL je společností zabývající se řízením a poradenskou činností v oblasti zdravotnictví, řadí se mezi absolutní špičku nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie.
AGEL SK a.s. AGEL SK je dceřinnou společností AGEL v České republice, které se zabývá strategickým řízením zdravotnických zařízení.
CGB laboratoř a.s. Společnost je členem skupiny AGEL a svým klientům poskytuje diagnostickou činnost v oborech patologie a lékařské genetiky.
COMHEALTH, s.r.o. Poskytovatel služeb v oblasti prevence a léčby poruch hlasu, řeči a vad sluchu.
Dialýza Šumperk, spol. s r. o. Společnost Dialýza Šumperk zajišťuje ve svém dialyzačním středisku specializovanou zdravotnickou péči o pacienty s nefrologickým onemocněním. Součástí střediska je nefrologická ambulance, poskytující vyšetřování a léčbu pacientům s postižením ledvin nejrůznějšího původu.
Dopravní zdravotnictví a.s. Společnost Dopravní zdravotnictví provozuje 6 zdravotnických zařízení v Praze, Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě a Olomouci. Jednotlivé polikliniky navazují na tradici železničních poliklinik, ze kterých vychází jejich zkušenosti. Svým klientům nabízí komplexní služby na špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky.
Forlife n.o. Všeobecná nemocnice Komárno.
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Provoz zdravotnického zařízení. Provádění biochemických analýz krve, moče a biologického materiálu. Onkologické centrum.
MEDI RELAX M+M s.r.o Společnost MEDI RELAX M+M je členem skupiny AGEL, která je jedním z největších provozovatelů nemocnic a zdravotnických zařízení v Evropě.
MOJE AMBULANCE a.s. Celorepublikový poskytovetl zdravotní péče a služeb praktického lékaře pro dospělé, které jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Tým se skládá z ochotných a erudovaných lékařů a sester. Dále nabízí funkční objednávkový systém, bez front a čekání.
Multiscan s.r.o. Nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblastech radioterapie, magnetická rezonance, CT, klinická onkologie.
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 25 000 obyvateľov a nadregionálnu starostlivosť v špecializovaných odboroch (dermatovenerológia, doliečovacie odd.).
Nemocnica Zvolen a.s. Nemocnice Zvolen poskytuje zdravotní péči obyvatelům města Zvolen a okolí.
Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči.
Nemocnice Český Těšín a.s. Zajištťuje zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství, rehabilitace a následné péče.
Nemocnice Podlesí a.s. Soukromá nemocnice provádějící různé výkony v oblasti miniinvazivní a cévní chirurgie, endovaskulární léčby, kardiologie a kardiochirurgie.
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Regionální zdravotnické zařízení poskytující péči v základních medicínských oborech.
Podhorská nemocnice a.s. Poskytuje zdravotní péči v Bruntále a v Rýmařově, a to v lůžkových oborech - interna, chirurgie, gynekologie, rehabilitace, i v ambulantních oborech - RDG, ARO, léčba bolesti, oddělení klinické biochemie a hematologie.
Poliklinika Terasa s.r.o. Společnost Poliklinika Terasa se zabývá poskytováním zdravotní péče s cílem poskytovat také ošetřovatelské a zdravotnické služby, při kterých pacient odchází spokojený.
Repharm, a.s. Prodej léků a léčivých přípravků.
Středomoravská nemocniční a.s. Středomoravská nemocniční je členem skupiny Agel. Řídí a spravuje nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku.
Šumperská nemocnice a.s. Nestátní zdravotnické zařízení s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou, poskytující péči ve spádové oblasti až 200 tisíc obyvatel, s kompletním technickým zázemím, včetně vlastní prádelny, stravovacího provozu, údržby.
Transfúzní služba a.s. Společnost se zabývá zásobováním transfúzními přípravky a zajištěním správných hemoterapeutických postupů od výrobce k pacientovi dle evropské legislativy.
Vítkovická nemocnice a.s. Všeobecná nemocnice s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou, poskytující komplexní péči.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. Všeobecná nemocnice s poliklinikou.
ZENAGEL a.s. Společnost ZENAGEL se zabývá velkodistribucí léčiv. Jejím cílem je efektivní zásobování lékáren v rámci skupiny AGEL.