Zřízení služby

Samotnému rozhodnutí o způsobu provozu v Cloudu předchází naše pomoc při posouzení výhodnosti z pozice zákazníka.

Při propočtu výhodnosti je zapotřebí pamatovat na následující proměnné:

  • Cena serverů s výhledem UpGrade v horizontu 3 let.
  • Nákup licencí třetích stran, včetně software na zálohování a firewall.
  • Cena nakupovaných služeb určených na správu a údržbu hardware, popř. mzdových nákladů.
  • Ceny energií spojených s provozem serverů.
  • Cena licencí informačních systémů, včetně legislativních a vývojových UpDate.

Samotné zřízení uvedené služby je otázkou několika málo hodin od zaslání objednávky a následně uzavření smlouvy o poskytování aplikačních služeb. Každý zákazník provozující Program má přidělen jeden virtuální WWW server, ke kterému bude přistupovat prostřednictvím klientské části Programu. Následuje samotné nastavení aplikace, v případě již existující aplikace zahájení provozu.

I přes provoz na našich serverech získává zákazník možnost dalších úprav a následného rozvoje svých aplikací.

Kontaktujte nás, jsme připraveni Vám poskytnout veškeré potřebné informace pro Vaše správné rozhodnutí.