Provozní doba a bezpečnost

Provozní doba

Serverová část programu je v provozu v pracovní dny od 6:00 hodin do 23:00 hodin, ve dnech pracovního volna a ve svátky od 6:00 do 18:00. Po tuto dobu mohou zákazníci používat program bez omezení.

K plánovanému přerušení provozu serverové části programu dochází pouze v nezbytných případech, kdy je nelze z technických příčin provést v době řádných přestávek provozu. V takovém případě v předstihu informujeme zákazníka o plánovaném přerušení nejméně 2 dny předem prostřednictvím elektronické pošty popř. faxové zprávy. Veškeré akce spojené s údržbou serverů a aplikací provádíme mimo pracovní dobu, zpravidla ve dnech volna.

Garance bezpečnosti

Servery jsou umístěné v dozorovaném datovém centru, jsou vybaveny archivačními zařízeními a ochranou dat před ztrátou, jakou si většina našich uživatelů není schopna sama zajistit. Jednou měsíčně obdrží každý uživatel archiv svých dat za uplynulý měsíc na CD/DVD. Data jsou rovněž pravidelně archivovány v bankovních trezorech.

Uživatelé zákazníka přistupují k serverové části programu prostřednictvím osobního certifikátu, který poskytuje naše společnost.