Provoz v Cloudu

Optimalizujte své náklady za informační systém a zbavte se starostí.

Minulostí je doba, kdy byla každá společnost nucena vytvářet si potřebné zázemí pro provoz informačního systému. V praxi to znamená stát se odborníky na oblast informačních systémů, nakoupit hardwarové prostředky pro jeho provoz a zajistit veškeré potřebné zázemí (technické i personální).

Nejenže je k tomu zapotřebí vyčlenit potřebné finanční zdroje, dodržovat veškeré nutné licenční ujednání, ale i pravidelně investovat a posilovat zázemí, nehledě na další problémy spojené se samotným provozem (zálohování, archivace dat, obava před únikem dat…).

Výhody provozu informačního systému ESO9 v Cloudu:

 • úspora finančních zdrojů společnosti
 • není nutné vynakládat přímé investiční výdaje na nákup jiného hardwaru než vlastního počítače
 • bez nutnosti pořizovat aplikační software (informační systém ESO9)  
 • bez nutnosti pořizovat provozní software (MS SQL Server, Windows Server)
 • úspora nákladů na údržbu vlastní informační technologie
 • odpadají náklady na nutné servisní zásahy dodavatelů softwaru a hardwaru 
 • zálohování dat - tyto záruky na sebe přebírá dodavatel
 • garance rychlé reakce v případě výpadku
 • umístěním aplikace mimo firmu, odpadají starosti při případném odcizení hardwaru 
 • garance bezpečnosti – všechny servery jsou umístěny v našich prostorách 
 • služba na dobu neurčitou

2 způsoby provozu v Cloudu: 

 • nová implementace
 • současný zákazník - přenos aplikace do prostředí Cloudu