ESO9 Lite

Začátek každé společnosti bývá obtížný, usnadněte si ho…

ESO9 Lite je moderní produkt využívající intranetové technologie. Je určen pro malé začínající společnosti, které již potřebují podnikový informační systém, ale jejich velikost a jednodušší firemní procesy jim neumožňují plně využívat rozsáhlejší produkty. ESO9 Lite je „krabicové“ řešení s možností následného růstu s potřebami uživatelů. Případný přechod nespočívá ve změně technologie či nákupu nového produktu, ale pouze v rozšíření stávající funkčnosti aplikace.

Produkt umožňuje pracovat současně až čtyřem uživatelům bez ohledu na počet nainstalovaných klientských stanic.

Produkt ESO9 Lite v základní verzi zahrnuje řešené oblasti:

Prodej

 • Vystavení cenových nabídek.
 • Následná tvorba prodejních objednávek a přehled jejich plnění. 
 • Uživatelská správa číselníků obchodních partnerů, zboží, cenové politiky.
 • Jednoduchá tvorba faktur vydaných.
 • Řešení reklamací.
 • A velké množství přehledových sestav o prodeji.

Nákup

 • Vystavení nákupních poptávek s možností automatického generování objednávek na nákup.
 • Evidence faktur přijatých včetně jejich evidence v elektronické podobě.
 • Kontroly na plnění zaslaných objednávek.
 • A celá řada tiskových sestav.

Sklad

 • Přehledná skladová evidence. - Příjmy a Výdeje ze skladů.
 • Možnosti prodejů přímo ze skladu za hotové.
 • Inventury skladových zásob.
 • Podpůrné evidence skladu.
 • A nepřeberné množství kontrolních sestav pro sklad.

Účetnictví, Finance a Saldokonto

 • Zahrnuje v sobě všechny nutné výstupy pro státní správu, komunikaci s bankami, sledování vzájemného saldokonta včetně tvorby upomínek. V případě využití služeb externí účetní firmy na ni zajišťujeme vazbu.

Majetek

 • Jednoduchá evidence majetku, automatické generování odpisů a další podpůrné činnosti.

ESO9 Lite je lehce parametrizovatelné řešení, časově nenáročné na implementaci standardních funkcionalit, s možností určitého přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka.

ESO9 Lite je možné rozšířit o následující oblasti:

ESO9 Mzdy, ESO9 Personalistika, ESO9 Servis, ESO9 Doprava včetně možnosti přechodu na další edici naší řady informačních systémů.