Proč se stát partnerem

Partnerský program společnosti ESO9 international a.s. přináší našim partnerům velké množství výhod. Mezi ty nejzajímavější lze zahrnout především:

  • Provize z prodeje licencí.
  • Nulové poplatky za možnost samostatné implementace nebo následného servisu.
  • Možnost zdarma využívat naše produkty i pro vlastní potřebu.
  • Naši všestrannou podporu. 

Stát se partnerem společnosti ESO9 international a.s. je velice snadné, musíte jen splnit několik málo podmínek:

  1. Vybrat si typ partnerského programu, který vyhovuje zaměření Vaší společnosti a Vaší strategii.
  2. Zaregistrovat se do tohoto programu.
  3. Splnit minimální potřebný počet certifikací nutných pro prodej, implementaci nebo vývoj produktu.

Typy partnerských programů

Zájemcům o partnerství nabízíme tyto typy partnerských programů: 

  • ESO9 Business Partner – partner řeší prodej produktu, a to buď jen do fáze zprostředkování, nebo až do fáze přípravy smluv k podpisu
  • ESO9 Implementation Partner – partner řeší prodej produktu a produkt rovněž implementuje

Certifikace Partnerů

Každý z našich obchodních a implementačních partnerů musí být certifikován. Certifikace probíhá pravidelně důkladným testováním a díky tomu, můžeme zákazníkům zaručit, že naši partneři znají dokonale produkt ESO9 a že jej umí naimplementovat. Pro zákazníka znamená certifikovaný partner jistotu, že investice vložené do informačního systému se mu vrátí formou dobrého produktu a kvalitní implementace.