Způsoby provozu ESO9
intranetový provoz předpokládá existenci běžné počítačové sítě, v níž se uživatelé připojují k aplikačnímu serveru, který se nachází uvnitř stejné sítě, jako jejich pracovní stanice. Pro uživatele pracující přes Internet je vhodné (z hlediska zabezpečení) vyhradit další aplikační server, který bude pro své uživatele dostupný z libovolného místa na Internetu. Druhou variantou internetového provozu je vytvoření VPN spojení, při kterém není zapotřebí vyhradit aplikační server pro vzdálené klienty. Svým uživatelům je tak vnitrofiremní IS dostupný prakticky kdykoli a odkudkoli.

Na následujícím obrázku jsou schematicky zobrazeny dva základní způsoby provozu ESO9 Technologie: intranetový a internetový.

Způsoby provozu ESO9