Klient (HTML)

Poslední vrstvou ESO9 Technologie je tenký klient. Jediný software, který musíte mít na svém počítači nainstalovaný k provozování ESO9, je tak Microsoft  Internet Explorer, který je součástí instalace libovolné verze operačního systému MS Windows.

Klient zobrazuje formuláře informačního systému ESO9 jako běžné webové stránky, na které jsou uživatelé zvyklí z Internetu. K „oživení“ formulářů a pro snazší práci s daty v nich používáme námi vyvinutou tzv. klientskou komponentu, která se formou ActiveX prvku automaticky stáhne z intranetu při prvním přístupu do informačního systému ESO9. K zobrazení výstupů formou excelovských tabulek a grafů používáme prvek MS Office Web Components, který umožňuje uživatelům přímo přenést data z požadované sestavy do Excelu a zde je dál zpracovávat.

Vzhledem k použité webové technologii může být klientem informačního systému ESO9 kromě klasického PC také například PDA, tablet a to jak v kancelářské, tak i v průmyslové variantě.