Klient (HTML)

Poslední vrstvou ESO9 Technologie je tenký klient. Jediný software, který musíte mít na svém počítači nainstalovaný k provozování ESO9, je tak webový prohlížeč. ESO9 podporuje v tuto chvíli dva základní typy klientských prohlížečů: jeden tvoří  Microsoft  Internet Explorer, který je součástí instalace libovolné verze operačního systému MS Windows, druhý potom libovolný moderní webový prohlížeč. 

Klient zobrazuje formuláře informačního systému ESO9 jako běžné webové stránky, na které jsou uživatelé zvyklí z Internetu. K „oživení“ formulářů a pro snazší práci s daty v nich používáme námi vyvinutou tzv. klientskou komponentu, která se formou ActiveX prvku automaticky stáhne z intranetu při prvním přístupu do informačního systému ESO9 (v prostředí Microsoft Internet Exploreru) nebo sadu Javascriptových frameworků (v prostředí ostatních webových prohlížečů). K zobrazení výstupů  používá klient - kromě vlastního generátoru sestav - i běžné PIVOT tabulky a grafy, kalendáře, Ganttovy grafy a další grafické prvky.  

Vzhledem k použité webové technologii může být klientem informačního systému ESO9 kromě klasického PC či notebooku také mobilní terminál, tablet a to jak v kancelářské, tak i v průmyslové variantě.