Databázový server
Protože základem informačních systémů jsou data, je i základním kamenem ESO9 Technologie databáze. Konkrétně se jedná o relační databázový stroj MS SQL Server s podporou práce se strukturovanými i nestrukturovanými daty (obrazy, texty, audio, video). Pro definici a manipulaci s daty používáme standardní jazyk T-SQL (Transact-Structured Query Language).

Zajištění integrity dat má na starosti tzv. obchodní logika (business logic) realizovaná pomocí obchodních pravidel. Jejich modifikací lze přitom realizovat libovolné chování aplikací ESO9 v závislosti na požadavcích našich zákazníků. Obchodní pravidla mají nejčastěji podobu uložených procedur (stored procedure) přímo v aplikační databázi. Obchodní logika je tak spolu s veškerými uživatelem pořízenými daty uložena v jediné tzv. aplikační databázi, čímž se významně snižuje náročnost na servis a údržbu takového systému.

Všechny klientské operace (vkládání, změna, nebo mazání dat) se podrobně logují, takže lze v případě nechtěné operace nad daty snadno zjistit kdo, kdy a nad jakými daty tuto operaci provedl.