Aplikační server

Aplikační server je jádrem naší ESO9 Technologie. Jedná se o střední aplikační vrstvu (middleware), se kterou (resp. pouze se kterou) komunikují klienti. Tato vrstva je produktem naší firmy a obsahuje vlastní programové prostředí pro běh aplikací ESO9.

Aplikační server komunikuje s klienty ESO9 prostřednictvím služby WWW (World Wide Web), čímž se pro klienty smazává rozdíl mezi intranetovým a internetovým provozem. Ovládání informačního systému ESO9 je díky použití webové technologie velmi intuitivní a vzhledem k všeobecnému rozšíření prohlížeče Internet Explorer je zvládnutí obsluhy tohoto IS otázkou několika minut.

Všechny formuláře v IS ESO9 jsou vytvořeny ve stejném jazyce jako webové stránky na Internetu, tedy v HTML. Pro uživatele znalé tohoto jazyka potom není problém začít si upravovat formuláře ESO9, popř. si vytvářet zcela nové. Celý informační systém ESO9 si tak lze velmi snadno přizpůsobit potřebám a zvyklostem firmy.