Tvorba sestav

Základní verze informačního systému ESO9 Start obsahuje řadu tiskových formulářů a sestav. Pokud Vám nebudou tyto sestavy vyhovovat, upravíme je přesně podle Vašich požadavků.

Samotné tvorbě Vašich sestav předchází podrobná analýza, při které společně stanovíme nejen jejich konkrétní podobu, ale i další vlastnosti. Na základě této analýzy Vám vytvoříme tiskové sestavy, které budou zcela odpovídat Vašim představám.

Při analýze tiskových sestav je důležité stanovit:

  • formát, v jakém se budou sestavy používat, jestli v tištěné nebo v elektronické podobě,
  • jak často se bude se sestavami pracovat,
  • jestli mají obsahovat elektronický podpis, loga, obrázky…