Školení
Společnost ESO9 international a.s. disponuje dvěma školicími místnostmi, ve kterých pořádá pro uživatele pravidelná jednodenní školení zaměřená na jednotlivá témata informačního systému ESO9 - např. účetnictví, skladové hospodářství, generátor sestav, mzdy. Aktuální seznam školení najdete v menu Školení

Pokud má zákazník potřebu vyškolit více svých zaměstnanců najednou nebo chce, aby bylo školení zaměřené na jeho specifickou problematiku, uspořádáme školení "na míru". Může se konat buď u zákazníka nebo ve školicí místnosti naší společnosti.