Práce na rozvoji

Práce na rozvoji aplikace zahrnují úpravy většího rozsahu, které slouží k přizpůsobení aplikace potřebám uživatelů. Může se jednat o zpracování celých nových oblastí, které nejsou obsaženy v systému ESO9 Start, případně může jít o změnu funkčností.

Každé takového úpravě musí předcházet podrobná analýza, díky které získáme přesné zadání Vašeho požadavku. Abychom dosáhli nejlepšího výsledku a aby nedošlo k nechtěným dopadům na jiné funkce systému, měla by analýza probíhat v těsné spolupráci našeho konzultanta se zadavatelem. Jedině tak bude zaručeno opravdu optimální řešení Vašeho požadavku.