Dotační poradenství

V rámci našich poradenských služeb jsme našim zákazníkům a potencionálním uživatelům informačního systému ESO9 připraveni poskytnout podporu v oblasti poradenství a zajištění celého procesu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky.

Využijte možnost získat dotace na realizaci Vašich záměrů a zrealizujte své projekty prostřednictvím dotací z EU, které se v tomto období nabízejí.  V současné době je k dispozici řada dotačních programů.

ICT v podnicích

Podporuje zavádění nebo rozšiřování informačních systémů a jiných prvků informačních technologií (IS/ICT) v malých a středních podnicích.

Kdo může žádat:

Malý a střední podnik ve zpracovatelském průmyslu, dotace až 20 mil. Kč.

Na co lze čerpat:

Hardware, software a jiné stroje a zařízení, které lze označit za součást IS/ICT, ale které dle účetní terminologie nespadají pod hardware ani software.

 • Patenty, know-how. Licence, s projektem související studie, poradenství a školení.
 • V případě outsourcingu neinvestiční náklady podle pravidla de minimus = případové studie, audit, nájem služeb a majetku.
 • Povinná publicita.

V prvním kroku Vám rádi bezplatně poradíme, jaké dotační programy můžete využít. Následně jsme připraveni doporučit agenturu, která Vám kompletně zpracuje projekt a ostatní související dokumenty, pomůže Vám vyřídit žádost o dotaci a zařídí administraci celého projektu.

Poradenství v oblasti řízení společnosti

Naším posláním je pomáhat zákazníkům řešit jejich problémy jak před samotným nasazením nového informačního systému, tak i v průběhu jeho užívání.

Nabídka programu firemního rozvoje spočívá v těchto službách:

 • Tvorba firemní strategie.
 • Procesní řízení.
 • Nasazení workflow.
 • Optimalizace stávajících postupů.
 • Reimplementace částí IS.
 • Obecná školení a workshopy.

Další poskytované služby:

 • Podpora měření strategických ukazatelů.
 • Podpora Balanced Scorecard.
 • Řešení archivace nebo virtuální fragmentace databáze za účelem zvýšení výkonu.