Konzultace

Vaše požadavky, které jsou již nad rámec poradenství poskytovaného prostřednictvím Hotline, řešíme formou konzultací. Jedná se především o požadavky většího rozsahu, u kterých je zapotřebí provést důkladnější analýzu a přesně je specifikovat. Konkrétní požadavky řeší vždy konzultanti, kteří se na danou oblast úzce specializují. Společně s Vámi provedou podrobnou analýzu tak, aby výsledek odpovídal přesně Vašim představám.

Konzultace mohou dále zahrnovat i tyto služby:

  • konzultace běžná k provozním problémům, nastavení číselníků apod.,,
  • tvorbu sestav a tiskových výstupů dle požadavků zákazníka,
  • systémové práce - instalace nových verzí a doplňků, 
  • analytické konzultace, kdy náš konzultant pomáhá definovat cesty vedoucí k řešení problémů u zákazníka,
  • opravy dat,
  • konverze dat z/do jiných systémů.