Partnerský program
Díky nárůstu potřeb firem, které vyžadují kvalitní informační systém pro řízení společnosti, a s tím spojeného počtu poptávek po informačním systému ESO9, vzrůstá i potřeba kvalitní péče o tyto zákazníky. Jedním ze způsobů, jakými se snažíme tuto potřebu naplnit, je rozšiřování sítě kvalitních obchodních a implementačních partnerů. 

Budování partnerského programu společnosti ESO9 international a.s., které je podpořeno kvalitními a ověřenými postupy a jedinečnou ESO9 Technologií, zajišťuje našim klientům náskok, konkurenční výhodu a pomáhá jim k úspěchu.

Partnerský program společnosti ESO9 international a.s. je určen všem právnickým a fyzickým osobám, které mají zájem prodávat nebo implementovat podnikový informační systém ESO9 pro menší a střední společnosti. Kromě prodeje a implementace produktu se partnerům naskýtá i možnost dalšího vývoje produktů formou Add-On řešení nebo vlastních modulů či odvětvových řešení.

Partnerský program, se týká prodeje, implementace nebo vývoje podnikového informačního systému ESO9 vytvořeného na bázi ESO9 Technologie, resp. verzí ESO9 Lite, ESO9 Start a ESO9 Profi tohoto produktu a rovněž i jejich možného provozu v Cloudu.