Co je ESO9 Podpora

Uživatelé informačního systému ESO9 mohou využívat portál ESO9 Podpora, který jim slouží k zadávání objednávek konzultačních a programátorských prací, reklamací a námětů. Díky portálu ESO9 Podpora mají naši zákazníci možnost zadávat své požadavky na systém ESO9 nepřetržitě 24 hodin denně. Cílem provozování portálu ESO9 Podpora je především snaha zkvalitnit komunikaci se zákazníky a zajistit jim krátkou reakční dobu na jejich požadavky.

Přístup na portál ESO9 Podpora

je pouze pro přihlášené uživatele s příslušnými právy. Nejprve se musí uživatel zaregistrovat. E-mailová adresa při registraci slouží následně jako přihlašovací jméno uživatele. Mělo by se tedy jednat o individuální adresu (nikoliv typu "info@firma.cz"). Prostřednictvím této e-mailové adresy je uživatel identifikován jako zaměstnanec společnosti, za kterou má v portálu ESO9 Podpora vystupovat.

Role uživatele na portálu ESO9 Podpora

Po ověření registrace je uživateli přiřazena role a na jejím základě mu jsou zpřístupněny volby v menu ESO9 Podpora. Uživatelé portálu ESO9 Podpora mohou mít různé role, díky kterým jsou přesně stanoveny jejich možnosti.

  • Role Podpora: uživatel má oprávnění prohlížet a pořizovat nové požadavky.
  • Role Finance: uživatel má oprávnění prohlížet doklady vzájemných závazků a pohledávek.
  • Role Administrátor: uživatel má právo nastavovat role jiných uživatelů své firmy v portálu ESO9 Podpora.

Funkce portálu  ESO9 Podpora:

  • Zadávání nových objednávek.
  • Sledování historie objednávek.
  • Správa uživatelů portálu ESO9 Podpora.
  • Přehled faktur a objednávek.